Vygintas Čeikauskas

Divi darbi "Bez nosaukuma", jaukta tehnika, 1992/93, 21x28cm un 28x20cm

Cena: 85 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai