Ulvis Alberts (1942)

Toms Veits. Ierāmēts plakāts ar Ulvja Alberta parakstu, tirāža 250 eks.,66x45cm. Grāmata "Camera as Passport"

Fotografēts pēc dziesmu albūma "Blue Valentine" iznākšanas.

Cena: 120 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai