Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravīrās

Attēlu sakopojums F.Baloža un R.Šnore redakcijā. Rīgas pilsētas valdes izdevums, 1937.g. Bojāts vāks.

 

 

Cena: 50 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai