Roberts Kaniņš (1944–2019 )

"Ainava", sudraba želatīna process, kolorēta, 24,5x35,5cm

Cena: 120 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai