1612. gadā tiek izdots pirmais pašā Rīgā iespiestais pilsētas skats, kas tapis Nikolausa Mollīna grāmatspiestuvē. Par šīs panorāmas autoru uzskata grafiķi Heinrihu Tūmu, kas vairākus gadus strādājis Nikolausa Mollīna. Gravīrai ir bijušas četras daļas, taču līdz mūsdienām saglabājušās tikai  trīs no tām.Darba uzbūve un alegoriju risinājumā jūtama 1606. gadā izdotās Amsterdamas panorāmas ietekme. (skatīt A. Spekes grāmatu “1612. gada Rīgas skata holandiešu prototips”- Rīga, 1936. -7.lpp.) Šī Rīgas panorāma ir pieskaitāma pie Jāzepa Delvera 1963. gadā izgatavotās Rīgas panorāmas grebuma kopijas novilkuma. Uz to norāda Jāzepa Delvera paraksts un datējums gravīras apakšējā labajā stūrī.

Rīgas panorāma 1612.g.

Pēc Mollina grāmatu spiestuves gravīras, Jāzepa Delvera vara grebums, 1963.gads, 56 x 127 cm.

Cena: 0 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai