Rīgas panorāma 17 gs. 20 gadi. Gravīras priekšplānā redzama Pārdaugavas puse ar cilvēku figūrām. Rīgas pilsonis sarunājas ar ākstu un mazu meitenīti.

Zem attēla dzejas rindas, kurās teksts, ka patiesību runā bērns un āksts, un tāpēc nav jānicina tas, ko viņi saka, jo no viņu mutēm skan patiesība..

Nezināms autors

"Rīgas panorāma", 17. gs. 20 tie gadi, vara grebums, 10x14,70 cm.

Cena: 330 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai