Kārlis Cīrulis (1925-1994)- 4 darbi

"Gadalaiki. Ziema. Pēc H.Skujas dzejoļa "Aiz mana loga"", oforts, 29x14 cm

"Kuršu Nēringa", 1967., oforts, 13,5x13,5 cm  - 3 darbi

Cena: 60 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai