Kārlis Cīrulis (1925-1994)- 3 darbi

"Gadalaiki. Ziema. Pēc H.Skujas dzejoļa "Aiz mana loga"", oforts, 29x14 cm

Cena: 50 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai