Janis Rozentāls (1866-1916)

Trīs zīmējumi "Arājs", 12x17 cm, "Plāvēji", 23x32,5 cm, "Namdari", 30x19,5 cm.

 

Cena: 800 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai