Apakšējā labajā stūrī ar brūnu pigmentu paraksts: J.F. TIEDMAN . "Darbs attiecināms uz Jāņa Tīdemaņa studiju periodu Beļģijā. Pēc mākslinieka un viņa pirmās sievas – Elvīras Tīdemanes dzīvesstāstu liecībām, J. Tīdemanis Antverpenes Karaliskajā Mākslas akadēmijā (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen – KASKA) studējis no 1922. līdz 1927. gadam, noslēgumā iegūstot portretista un figurālu kompozīciju gleznotāja pirmās šķiras grādu.", " ...pamatoti var apgalvot, ka atveidotie personāži ir J. Tīdemaņa sieva Elvīra jeb Hanele, kā viņu iesāka saukt Beļģijā, un brālēns Ēriks, kurš vienā laikā ar J. Tīdemani studēja netālajā Briseles konservatorijā un spēlēja vijoli." Darbs ir publicēts Ingūnas Ģēģeres grāmatā "Jānis Ferdinands Tīdemanis", izd. Neputns, Rīga , 2017.

Darbam ir mākslas zinātnieces un J.F.Tīdemaņa daiļrades pētnieces Ingūnas Ģēģeres atzinums

 

Jānis Ferdinands Tīdemanis (1897-1964)

"Mansardā", 1923-1927, audekls / eļļa, 155 x 120 cm.

 

Cena: 0 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai