Inta Ruka (1958)

No kolekcijas "Lauku ļaudis.",sudraba želatīna process, 27x26 cm.

Cena: 1500 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai