Iespējams, ka tieši pretrunīgie padomju iekārtas apstākļi, 1980-tajos gados radīja priekšnoteikumus lietuviešu gleznotāja Henrika Natalevičiusa (dz.1952) iznākšanai uz mākslas skatuves.

Mazas un lielas, groteskas, cilvēku un zvēru figūras tiek attēlotas ikdienišķās epizodēs un sirreālos masu skatos. Mākslinieks jūtās ērti strādājot gan ar miniatūrām, gan lielformāta darbiem. Katram formātam, protams, ir savi nosacījumi. Miniatūru tēli dzīvo sava nelielā formāta robežās, savukārt lielformāta darbos mākslinieks izvairās no smalkās detalizācija un tikai nedaudz atklāj priekšmetu un tēlu formas. Mākslinieka darbos ir vēstījuma vai pat noslēpuma kods, kas īpaši raksturīgs 20.gs.60-80to gadu Austrumeiropas dumpinieku – nonkonformistu daiļradei.

Henrikas Natalevičius(1953)

"Portrets", 2008., audekls/eļļa, 40x30 cm

Cena: 350 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai