“1612. gadā tiek izdots pirmais pašā Rīgā iespiestais pilsētas skats, kas tapis Nikolausa Mollīna grāmatspiestuvē. Par šīs panorāmas autoru uzskata grafiķi Heinrihu Tūmu, kas vairākus gadus strādājis Nikolausa Mollīna. Gravīrai ir bijušas četras daļas, taču līdz mūsdienām saglabājušās tikai  trīs no tām.Darba uzbūve un alegoriju risinājumā jūtama 1606. gadā izdotās Amsterdamas panorāmas ietekme (skatīt A. Spekes grāmatu “1612. gada Rīgas skata holandiešu prototips”- Rīga, 1936. -7.lpp.) Šī Rīgas panorāma nav  pieskaitāma pie J.Delvera 1963. gadā izgatavotās Rīgas panorāmas grebuma kopijas novilkuma. Uz to norāda J. Delvera paraksta neesamība gravīras apakšējā labajā stūrī.

Heinrihs Tūms. Rīgas panorāma 1612.g.

Pēc Mollina grāmatu spiestuves gravīras grafikas, kopija no oriģināla, digitālā druka,  2022.g., papīrs/ierāmēta, 51,5 x 120 cm

Cena: 500 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai