“1612. gadā tiek izdots pirmais pašā Rīgā iespiestais pilsētas skats, kas tapis Nikolausa Mollīna grāmatspiestuvē. Par šīs panorāmas autoru uzskata grafiķi Heinrihu Tūmu, kas vairākus gadus strādājis Nikolausa Mollīna. Gravīrai ir bijušas četras daļas, taču līdz mūsdienām saglabājušās tikai  trīs no tām.Darba uzbūve un alegoriju risinājumā jūtama 1606. gadā izdotās Amsterdamas panorāmas ietekme. (skatīt A. Spekes grāmatu “1612. gada Rīgas skata holandiešu prototips”- Rīga, 1936. -7.lpp.) Rīgas panorāma nav  pieskaitāma pie J.Delvera 1963. gadā izgatavotās Rīgas panorāmas grebuma kopijas novilkuma. Uz to norāda J. Delvera paraksta neesamība gravīras apakšējā labajā stūrī. Papīra restauratore Ārija Ūbarste apstiprināja, ka spriežot pēc papīra kvalitātes darbs ir vismaz 100 gadus vecs. Tas nozīmē, ka šī Rīgas panorāma izgatavota no oriģinālās plates un tā patlaban ir otrais zināmais oriģinālās Rīgas panorāmas gravīras novilkums. Eksemplāra saglabātības stāvoklis ir ļoti labs un atšķirībā no 1612. gada RVKM kolekcijas eksemplāra  saglabājies vienā veselā loksnē. Oriģinālās plates pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.

Heinrihs Tūms. Rīgas panorāma 1612.g.

Vara grebums, 54 x 123,5 cm. Ierāmēts.

Cena: 3000 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai