No LR IeM VPO Kriminālistikas pārvaldes saņemta grafoloģijas eksperta izziņa apliecina, ka darbos redzamos tekstus izpildījis Gustavs Klucis. Kā salīdzinošais materiāls ekspertīzei izmantoti darbi no LNMM kolekcijas.

“Gustavs Klucis galvenokārt izmantojis 1935. un 1936. gada žurnālos “Zeltene” un “Atpūta” publicētos tautas ornamentu paraugus. Mākslinieks kopējis tautastērpu un sadzīves priekšmetu izšuvumus un audumu rakstus, kā arī pētījis citus, ar tautas amatniecību un tradīcijām saistītus materiālus.” /Gustavs Klucis. LNMM kolekcijas zinātniskais katalogs. II sējums./

Gustavs Klucis (1895-1938)

Mākslinieka zīmējumu burtnīcas lapa. Darba sižets saistīts ar tautas etnogrāfijas studiju izpēti. 1936-1937.g., papīrs, zīmulis, krāsu zīmuļi, tuša, 13x15,4 cm

Cena: 1200 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai