Pēc Gunara Janovska romāna «Pilsēta pie upes», režisors Viesturs Kairišs uzņēmis filmu.  Gunars Janovskis reizēm tiek uzskatīts par labāko latviešu prozaiķi. Lai gan literatūrai aktīvi pievērsies samērā vēlu, tikai jau dzīvojot trimdā. Darbu galvenā tematika ir dzīve trimdā un trimdinieku dažādo raksturu savstarpējās attiecības. Daudzos darbos autors atklāj arī daļu no savas dzīves, līdz ar to piešķirot tiem zināmu autobiogrāfisku nokrāsu.

Gunārs Janovskis (1916-2000) - 2 darbi

"Koki",papīrs/akvarelis, 24x16,5 cm. "Neaizsalušais ezers", papīrs/akvarelis, 16,5x24cm.

Cena: 120 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai