Elīna Krima

"Caur smiekliem uz nākotni", 2018., augstspiedums/autortehnika, tirāža 4 no 5 eks., 72x162 cm

Cena: 350 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai