Dzimis 1910. g. 17. martā Rīgā. Mācījās koktēlniecību un strādāja par asistentu pie tēlnieka K. Zemdegas. LMA studēja tēlniecību pie K. Zāles, K. Jansona un K. Zemdegas. Studiju laikā ļoti interesējās par franču tēlniekiem Maijolu (Maillol), Burdeli (Bourdelle), Rodēnu (Rodin) u.c. darbiem, kā arī par zviedru tēlnieka K. Milles (Carl Mille) darbiem. Augusts Kopmanis sākumā bija reālists, bet savos brieduma gados kļuva semiabstrakts. A.K. strādāja dažādās technikās. Vācijas trimdā A.K. atkal atsāka strādāt tēlniecībā. 1947. g. izceļoja uz Angliju. 1951. g. ieradās Kanadā un sākot ar 1954. g. piedalās ar savām skulptūrām visās lielākās Kanadas mākslas biedrību un galeriju rīkotās izstādēs. Piedalās grupu un 2 mākslinieku izstādēs Savienotajās Valstīs. Sešas patstāvīgas izstādes Toronto. Kā medaļists piedalās internacionālās medaļistu izstādēs: Arezzo, Atēnās, Parizē, Prāgā, Bratislavā, Ķelnē, Helsinkos, Krakovā, Budapeštā.

Biedrs: Mākslinieku biedrībā „Latvis”, Kanādas tēlnieku biedrībā (SSC), Ontario mākslinieku biedrībā (OSA), mūža biedrs International Institute of Arts and Letters (Šveicē) − FIAL −, Federation Internacionāle de la Medaille (FIDEM), Academia Internazionale Tomaso Campanella di Lettere, Arti, Scienze in Rome, Royal Canadian Academy of Arts in Canada (RCA); illustrējis grāmatas: Gadskārtas latvju dainas un operdziedātāja Jāņa Niedras biogrāfiju. Daudzas latviešu un Kanādiešu mājas izdai­ļotas ar A.K. skulptūrām, un liels skaits kapu pieminekļu, katrs īpatni kalts, Kanādā un Savienotajās Valstīs.

Godalgas: Kanadas valdības godalga par 1964. g. piemiņas dolāru, 1963. g. Vinipegā godalgota skulptūra „Torss”, 1957. g. Ziemeļamerikas Kultūras Fonda godalga par pieminekli pie Sv. Jāņa baznīcas Toronto, 1969. g. Ontario Mākslinieku Biedrības balva par skulptūru „Klusā pretestība”, 1974. g. sudraba medaļa. 1971. g. zelta medaļa, 1973. g. „Academia Internazionale Tomaso Campanella” godalga par darbiem vispār. Godalga par medaļu izlasi 6. Latviešu dziesmu svētku izstādē 1976. g. Piešķirti vairāki atzinības raksti starp tiem arī par skulptūru „Lāčplēsis Saulainē”.

Tobago pieminekļa sacensībā Augusts Kopmanis ieguva pirmo un otru godalgu par saviem metiem Nr. 3 un Nr. 5. Bet pieminekli neuzcēla pēc Kopmaņa meta.

Skulptūras un medaļas atrodas privātās kolekcijās Kanādā, Savienotajās Valstīs un Eiropā.

Granīta skulptūra „Strādnieks” ir „Royal Canadian Academy of Arts” īpašumā un atrodas Otavas Nacionālā galerijā.

Materiāls no jaunagaita.net

Augusts Kopmanis (1910-1976)

Bronzas figūra 61, cm

Cena: 850 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai