Ainis Piļikovs, dzimis 1966.gadā Latvijā. Zīmēt mācījies Sankt-Pēterburgas I.E.Repina vārdā nosauktā Valsts Glezniecības, skulptūras un arhitektūras Institūta zīmēšanas klasēs. Skulptūtas palstikas likumus apguvis skulptota A.Ceredničenko meistardarbīcā. 2007.gadā beidzis Sankt-Pēterburgas Ziemeļrietumu Tehnisko universtitāti. Mācījies A.Štigļica vārdā nosauktajā Sankt-Pēterburgas Valsts Rūpnieciskās mākslas akadēmijā. Kopš 2010.gada Krievijas Mākslinieku Savienības biedrs. Radošās apvienības «Poli Realizm» biedrs. 2022.gadā izstādē Grand Palais telpās Parīzē tika izstādīts arī izsolē izstādītais darbs "Jaunais Buda".

Ainis Piļikovs

"Transformācija", 2013., bronza,  14,5 cm

Cena: 850 €

Ja vēlaties iegādāties šo darbu, lūdzu rakstiet galerijai