Labdarības izsole “PASAULES RADĪŠANA”

Mākslas projekts, apvieno 12 Latvijā zināmus māksliniekus - gleznotājus sinerģijā ar biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” jauniešiem, kopā radot pasauli uz audekla. Projekta mērķis ir ziedojuma vākšana grupu mājas izveidei kā arī uzsvērt, ka cilvēki ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem ir spējīgi sniegt savu pienesumu sabiedrībai un ir daļa no tās. Visi iegūtie ziedojumi 100% tiek ziedoti biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sapnim par grupu māju. Darbu pircēji ir atbrīvoti no izsoles komisijas maksas. Izsoles norises laiks 18.10.2021 - 09.01.2022

UZ IZSOLI

BNI Morbergs Ziemassvētku labdarības izsole 01.12. - 22.12.2021

Latvijas uzņēmēju klubs BNI Morbergs arī piedalās ziedojuma vākšanā mājas izveidei cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Visi iegūtie naudas līdzekļi tiks ziedoti biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

UZ IZSOLI