KIWIE izstāde Rīgas pēdējās ceturtdienas programmā

Nākamais galerijas Birkenfelds pasākums Zeiss Birojos notiks 25. aprīlī. Tā būs iespēja redzēs pazīstamā ielu mākslinieka KIWIE darbu izstādi "TRAIL".

 

"Viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā, kurš savu māksliniecisko stilu ir pamatojis uz viena konkrēta tēla – Kiwie monstra rakstura daudzveidīgu atkārtojumu, gūstot atzinību mākslinieku vidū ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Smieklīgā, parasti smaidīgā, pūkainā būtne pie sienām un ielām visā pasaulē dzīvo no 2005. gada. KIWIE ir piedalījies daudzos grafiti un ielu mākslas festivālos visā pasaulē...Vairāk par KIWIE FENOMENS un KIWIE darbu cenām.

Zeiss Biroji piesaka sevi, kā jauna mākslas telpa. Izstādes atklāšana tika iekļauta populārajā Rīgas pēdējās ceturtdienas (Riga Last Thursdays) programmā, kas notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Tā ir lieliska iespēja iepazīt Rīgas mākslas galerijas, izstāžu telpas un radošās darbnīcas. Satikt māksliniekus un radošās personības, apmeklēs zināmas un atklāj jaunas vietas.

Seko KIWIE Instagram

Riga Last Thursdays un galerijas programmā.

 


 

28. martā Zeiss Biroji (Dēļu ielā 2) sadarbībā ar mākslas galeriju un izsoļu namu Birkenfelds tika atklā mākslinieka Arta Butes darbu izstāde “ART is COOL !” 

Citi mākslinieka darbi

Glezniecība kā meditācija, process, kas prasa mieru un koncentrēšanos. Ainava latviešu mentalitātē ir filozofisks lielums, ar savu vienkāršību, skatoties jebkurā gadalaikā. Pietāte pret dabu, atzīstot to par vislielāko mākslinieku, no kura mēs mācamies. Klusai dabai nav nejauši izvēlēti priekšmeti. Tie savstarpēji veido dialogus un attiecību spriedzi, veidojot vizuālo stāstu, kas katram skatītājam tiek dots saskatīt. Māksla, kas nomierina un rosina domāt.” /Artis Bute/

Artis Bute (1958) jau vairāk nekā trīs desmitgades ir viens no izstāžu apmeklētāju un mākslas kolekcionāru pieprasītākajiem
latviešu māksliniekiem. Viņa oriģinālais stils un smalkais darbu izpildījums piesaista uzmanību, lai kādā kontekstā parādītos.
Autors ienāca mākslā strauji, perestroikas un vēlāk atmodas radošajā gaisotnē, kad oficiālās mākslas stīvumu nomainīja
postmoderna atraisītība, spēles ar stilizāciju un efektīga dekadence. Jau tūlīt pēc scenogrāfijas studijām Latvijas mākslas
akadēmijā (Gunāra Zemgala un Andra Freiberga vadībā) sekoja sadarbība ar ievērojamo režisoru Oļģertu Kroderu un pirmie lielie
panākumi - Latvijas un Baltijas festivālu apbalvojumi par scenogrāfiju Liepājas teātra izrādei “Kaija” (1987). Tomēr, līdzīgi kolēģiem
Ilmāram Blumbergam un Jurim Dimiteram, Bute paralēli scenogrāfijai meklēja savu ceļu stājmākslā, kas sniedza vairāk radošas
brīvības un laika gaitā kļuva par viņa galveno izpausmes veidu.
Karjeras laikā mākslinieks gleznojis gan figuratīvas kompozīcijas, gan izteikti ornamentālus un gluži abstraktus darbu, tomēr pat
it kā klasiskās ainavās un klusajās dabās redzams viņa unikālais rokraksts - katra priekšmeta siluets vai fona laukums iekļaujas
ritmizētā, loģiski pārdomātā struktūrā. Nejaušībām vai spontanitātei tajā nav vietas. Butes darbos iekļautas atsauces uz pagājušo
laikmetu - jūgendstila un Art Deco mākslu, kuru meklēšana var izvērsties par īpašu izklaidi erudītam skatītājam.
Arta Butes glezniecību raksturo nemaldīga līdzsvara izjūta, izkārtojot kompozīcijas elementus, kā arī precizitāte detaļās un
gleznieciski vienlīdz blīvi izstrādāti visi laukumi. Lai gan gleznu mērķis nav radīt telpas ilūziju, kompozīcijās saglabāts priekšplāna,
vidējā un dziļākā plāna dalījums. Līdz ar to Butes darbus var lasīt divējādi - gan kā priekšmetiskas un telpiskas realitātes
atveidojumu, gan kā gleznas plaknē atrisinātus ģeometriskus vienādojumus.
Dramatiskajā mākslā trenēta prāta asumu demonstrē darbu sižeti, kas mēdz būt arī aizšifrēti vai alegoriski. Katram priekšmetam
klusajās dabās ir noteikts raksturs, starp tiem veidojas attiecības un spriedze. Piemēram, nomizotam apelsīnam ir tikpat liela
personība kā Voltēra bistei, kas iesaistās dialogā ar citiem kompozīcijas elementiem. Savukārt ainavās zāles stiebri veido ritmizētu
musturu, ko pārklāj kontrastējoši vienmērīgs debesu laukums.
Artis Bute ir sadarbojies ar daudzām mākslas institūcijām Latvijā un Eiropas valstīs, pēdējā laikā galvenokārt - ar prestižo Rietumu
bankas galeriju Rīgā. Viņa darbi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un daudzu privātkolekcionāru īpašumā.

 

Vilnis Vējš, mākslas kritiķis