Ieguldījumi mākslas darbos un nodokļi...

NODERĪGA INFORMĀCIJA

AS BDO vecākā nodokļu konsultante Ilze Varlamova komentēja darījumus ar mākslas darbiem Latvijā un citās ES valstīs

"...ja mākslas darbs tiek iegādāts nevis ar mērķi to pārdot, bet gan izvietot birojā, tas varētu tikt klasificēts kā uzņēmuma reprezentācijas izdevumi...vai arī tas var tikt uzskatīts par izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, jo mākslas darbs tiek izmantots, aprīkojot un uzturot darbiniekiem paredzētās atpūtas telpas darbavietās, kas atbilst vispārējai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem"

Vairāk  žurnāls Forbes Nr. 36, 2022. gada septembris

Ilze Jaunberga "Advokātu birojs Vilgerts"  Telpu noformējums viesnīcā

Kalvis Zuters. "Kurbads un Ko" birojs