Atrasts īpašnieks!

Pateicoties Rūtas Muižnieces grāmatai "Uz kurieni līdzens ceļš? Gunārs Cīlītis" ( izdevējs Dizaina birojs H2E), galerijai Birkenfelds izdevies noskaidrot gleznotāja un grafiķa Gunāra Cīlīša diplomdarba  "Pie grāmatu galda" likteni un atrast tās īpašnieku. Vairāk kā 30 gadus šis 1955. gadā tapušais darbs skaitījās pazudis, bet tagad, tas tiks atdots īpašniekam - Latvijas Mākslas akadēmijai.

Gunārs Cīlītis (1927–2007) ir viens no talantīgākajiem 20. gadsimta otrās puses – 21. gadsimta sākuma latviešu māksliniekiem. Gleznotājs, spožs žurnālu un grāmatu grafiķis, kurš savulaik zīmējis karikatūras “Dadzim”, Gunārs Cīlītis bijis arī mākslinieks septiņām Arnolda Burova leļļu filmām Rīgas Kinostudijā, bet mūža nogalē veidojis metus Latvijas Bankas jubilejas monētām.

   

Mazliet par gleznu no Rūtas Muižnieces grāmatas :

"1955. gadā gadā notika diplomdarba aizstāvēšana. Cīlīša eļļas glezna saņēma novērtējumu "labi". Padomju Jaunatne rakstīja: "Pie grāmatu galda"- katram pazīstams Rīgas skats Ļeņina ielas un Padomju bulvāra stūrī. Glezna valdzina ar dzīvesprieka pilno kolorītu un tīkamo toni". " Nākamā gada pavasarī Cīlīša diplomdarbu iekļāva Latvijas Mākslas akadēmijas kolekcijā un eksponēja ceturtajā Vissavienības mākslas augstskolu diplomdarbu izstādē Maskavā."

15. jūnijā glezna tika nodota atpakaļ īpašniecei - Latvijas Mākslas akadēmijai.

"Pie grāmatu galda", 1955., audekls/eļļa,120x150 cm


Īpaša pateicība Dagnijai Balodei no Dizaina biroja H2E

Rūtai Muižniecei un Ingrīdai Burānei no LMA

Saites: Dizaina birojs H2E un LNMM un LMA