Atklājums!

Atklājums!

Interesants atklājums sagaidījis kādas gleznas īpašnieku. Jau daudzus gadus ģimene glabāja mantojumā saņemtu senu gleznu “Itāliete pie avota”. Darba autors, kā to norādīja paraksts “Neff 1855 Roma”, bija pazīstams baltvācu mākslinieks Timofejs Nefs (1804–1876/77). Klausot speciālistu padomam, glezna tika aizvesta uz ekspertīzi Valsts Krievu muzejā Sanktpēterburgā. Rūpīgi veiktajā gleznas izpētē, izmantojot dažādas metodes, speciālisti nonāca pie sekojoša atklājuma: gleznas autors nav Timofejs Nefs.  

1855. gadā Timofejs Nefs nevarēja atrasties Itālijā, jo kā profesors strādāja Ķeizariskajā Mākslas akadēmijā Pēterburgā. Autora paraksts “Neff” ir uzrakstīts vēlāk par gleznas datējumu 1855 un… ar cita pigmenta krāsu. Savukārt gada skaitlis un vietas nosaukums precīzi atbilst gleznas tapšanas laikam un pieder tās īstā autora rokai. Kurš gan ir radījis šo darbu?

Patiesība atklājās brīdī, kad eksperti salīdzināja gleznu ar Valsts Krievu muzeja kolekcijā esošo mākslinieka Oresta Timaševska (1822–1866) darbu “Divas itālietes pie akas”, kas pēc izmēra un glezniecības manieres bija līdzīga “Itālietei pie avota”.  Abiem darbiem bija viena glezniecības tehnika, gaismēnu modelēšanas paņēmieni un līdzīgs detaļu attēlojums. Arī datējuma “1855 Roma” rakstības stils sakrita ar parakstu uz Oresta Timaševska gleznas “Divas itālietes pie akas” – “Oreste Timachefsky. Roma. 18 20/IX 55.”

Orests Timaševskis ir pabeidzis Ķeizarisko Mākslas akadēmiju Pēterburgā. 1851. gadā par gleznu “Pazudušā dēla atgriešanās dzimtajā namā” mākslinieks saņēmis lielo zelta medaļu un 1852. gadā ar stipendiju ticis nosūtīts uz Itāliju. Atgriežoties no Itālijas 1860. gadā, Timaševskis iesniedzis akadēmijai vairākus darbus, kuri tikuši augstu novērtēti, piešķirot māksliniekam akadēmiķa titulu.

Pēc 162 gadiem glezna atkal būs apskatāma galerijas Birkenfelds izsoles izstādē.