Lote Nr. 215 Elīna Krima

"Caur smiekliem uz nākotni", 2018., augstspiedums/autortehnika, tirāža 4 no 5 eks., 72x162 cm

Sākuma cena: 300 €